FÖRKLARING

Rörande smutskastningen av TrulyBoating AB

TrulyBoating’s ägare Adam har sedan 2001 arbetat med att kartlägga och exponera bluffbolag och fakturabedrägerier i verksamheten Förenade Bolag i Sverige KB. Förenade Bolag säljer bland annat ett nyhetsbrev (Varningslistan) till företag som vill hålla sig uppdaterade om aktuella företagsbedrägerier, aktiva bluffbolag samt vilka tillvägagångssätt de använder.

Tack vare sin spetskompetens har Förenade Bolag bland annat fungerat som remissinstans åt Justitiedepartementet två gånger och hjälpt såväl Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket på deras initiativ. Ni kan läsa mer om Förenade Bolag här.

De som bedriver de varningslistade verksamheterna reagerar ofta när deras affärsverksamheter får svårt att fortsätta på grund av att det skrivits artiklar om dem. Förenade Bolag har därför inte bara utsatts för nätattacker utan även personliga hot mot både personal och ledare har uttalats. Nu försöker man istället hämnas genom att smutskasta alla verksamheter med kopplingar till Förenade Bolag, däribland TrulyBoating AB.

Mest aktiva med detta är Kritikverket, där man uppmanas lämna kritik mot myndighetspersonal, och Konsumentenheten, som utger sig för att vara en privat och ideell konkurrent till Konsumentverket. Konsumentenheten kan man läsa artiklar om i såväl Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. På Konsumentverkets hemsida ligger dessutom en dom mot mannen bakom verksamheten, som man anser utgett sig för att vara en myndighet. Konsumentenhetens Varningslista består till 90% av bolag med styrelsekoppling till Adam Isacsson, men bortsett från de bolagen svartlistas bland annat Konsumentverket, Svensk Adressändring och Folksam Livförsäkring. Vad gäller Kritikverket saknar även den sidan information om vem som står bakom informationen och TrulyBoating ligger i topp även på deras Varningslista – strax ovanför Reklamombudsmannen, Konsumentverket och Hyresgästföreningen. 

Det är som ni ser inte bara TrulyBoating och Förenade Bolag som blir smutskastade på dessa sidor utan även journalister och verksamheter som granskar sidorna, och på senare tid verkar man gå mer och mer mot att svartmåla individerna. Ni kan läsa mer ett mer utförligt reportage om dessa ”hatssajter” på Foodmonitor.se